ΠΑ.ΣΥ.Φ.Δ.Ε.Ο. - Ε.Α.Π

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών & Αποφοίτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Γράφτηκε από

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ) ΤΟΥ ΕΑΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 20,07,2011

22 Ιουλίου 2011

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

των Συλλόγων Φοιτητών και Διδασκόντων (ΣΕΠ)
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011

Την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε η 5η συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων των συλλόγων Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων Ελληνικού Πολιτισμού, Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύλλογος Διδασκόντων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Τα ΔΣ των Συλλόγων του ΕΑΠ μετά από εποικοδομητική συζήτηση – στη βάση των αρχών της 15ης Απριλίου 2011, δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της αυτοτέλειας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε συλλόγου, αλλά και της συνεννόησης, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης με στόχο τη σύγκλιση, την κοινή δράση και την ενίσχυση της νέας συλλογικότητας στο πλαίσιο του ΕΑΠ κατέληξε στα εξής:
Ο νέος νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που ετοιμάζεται να κατατεθεί από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στη Βουλή προς ψήφιση, παρά τις όποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής που μπορεί να υπάρξουν, θα σημάνει την εκθεμελίωση και την κατάργηση – όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα – του δημόσιου πανεπιστημίου. Τα όσα ευαγγελίζονται οι προτάσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας οδηγούν στη μετάλλαξη των πανεπιστημίων σε εταιρείες με διορισμένες διοικήσεις χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση, διαμορφώνουν όρους και προϋποθέσεις για την υιοθέτηση διδάκτρων και στις προπτυχιακές σπουδές, υποβαθμίζει τις παρεχόμενες σπουδές και απαξιώνει τα πτυχία, αποσυνδέει τα πανεπιστήμια από την επιστημονική έρευνα και δυναμιτίζει τις αρχές της αντιπροσώπευσης και δημοκρατίας και ακυρώνει ως δημόσιο αγαθό την Παιδεία.
Εμείς που γνωρίζαμε πως λειτουργεί τα τελευταία 11 χρόνια το ΕΑΠ, είχαμε εγκαίρως επισημάνει – «μάντεις κακών» – ότι τα όσα συμβαίνουν στο Πανεπιστήμιό μας θα μετακενωθούν και στα συμβατικά πανεπιστήμια μέσα από την εφαρμογή «καινοφανών» νεοφιλελεύθερων πολιτικών της κυβέρνησης: ένα αυταρχικό και συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης (το ΕΑΠ δεν έχει αιρετή διοίκηση παρά διορισμένη διοικούσα επιτροπή άρα δεν έχει καμιά ουσιαστική λογοδοσία για τις αποφάσεις του παρά μόνο στους πολιτικούς τους προϊστάμενους και καμία συμμετοχή των καθηγητών, των φοιτητών και των εργαζομένων), με ελαστικές και επισφαλείς εργασιακές σχέσεις και αποδοχές (για τους συμβασιούχους καθηγητές και εργαζομένους), με ουσιαστική κατάργηση των δημοκρατικών συλλογικών λειτουργιών, έλλειψη λογοδοσίας, αδιαφάνεια στα οικονομικά του κτλ.
Αυτό όμως που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ότι για μία ακόμη φορά στο προσχέδιο του νόμου δεν υπάρχει μία – έστω – σαφής αναφορά για το ΕΑΠ. Για να είμαστε δίκαιοι, εντοπίζεται μία τέτοια αναφορά όταν ο νόμος δίνει το δικαίωμα στους καθηγητές «πλήρους και αποκλειστικής» απασχόλησης να μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους και με την αντιμισθία του ΕΑΠ. Παρ’ όλ’ αυτά, είναι γεγονός ότι παρά την ιδιομορφία του 19ου δημόσιου και ισότιμου ελληνικού πανεπιστημίου, ο νόμος δεν προβλέπει κάτι «ξεχωριστό» για το ΕΑΠ. Αυτήν την παράλειψη κάποιοι καλοπροαίρετοι το μετέφραζαν, μέχρι χθες, πως το ΕΑΠ θα μείνει έξω από τη λαίλαπα του Μνημονίου, του ΔΝΤ, της Τρόικας και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Τώρα, πλέον, γίνεται καθαρό σε όλους ότι εάν εφαρμοστεί ο νέος νόμος, το ΕΑΠ θα υποστεί μία μετάλλαξη και από πανεπιστήμιο θα ολισθήσει σταδιακά σε ένα μεγάλο ιδιωτικό Κέντρο Κατάρτισης. Το μέλλον του ΕΑΠ γίνεται σήμερα περισσότερο αβέβαιο, αφού με το νόμο της κυβέρνησης προβλέπονται «ανταγωνιστικές» εκπαιδευτικές δομές στα συμβατικά πανεπιστήμια με τις σχολές δια βίου μάθηση και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μία νέα πραγματικότητα που θα επηρεάσει αρνητικά το χαρακτήρα του ΕΑΠ και φυσιογνωμία των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών και των ΘΕ, καθώς θα επιβαρύνει τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ παράλληλα με μείωση των μισθών τους, θα διαταράξει τη σύνθεση και τον αριθμό του φοιτητικού πληθυσμού του, καθώς επίσης τον αριθμό των συμβασιούχων καθηγητών (δηλαδή μείωση, αυτό που ήδη επεχείρησαν το φθινόπωρο που πέρασε) και των διοικητικών υπαλλήλων του (βλ. απόλυση τουλάχιστον των συμβασιούχων). Εάν, τώρα, το ΕΑΠ, παρά την ικανοποιητική οικονομική αυτοτέλεια και το μεγάλο αποθεματικό του, ενταχθεί στο σχέδιο Καλλικράτης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση τότε το μέλλον του καθίσταται ακόμη πιο ζοφερό τόσο για τα μέλη ΔΕΠ, τους συμβασιούχους καθηγητές, τους διοικητικούς υπαλλήλους όσο και τους φοιτητές.
Το χειρότερο είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας και κατ’ επέκταση η ΔΕ του ΕΑΠ δεν επιδεικνύουν καμία ευαισθησία στο κρίσιμο ζήτημα της μείωσης των δαπανών για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ταλανίζει τους φοιτητές του ΕΑΠ, ιδιαίτερα σήμερα που ολόκληρη ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από τη σκληρή εφαρμογή του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Ενώ εδώ και ένα χρόνο έχουν υπάρξει σημαντικές μειώσεις στους μισθούς των εργαζομένων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, το Υπουργείο και η ΔΕ του ΕΑΠ με την αδιάλλακτη στάση τους απέναντι στους Συλλόγους των Φοιτητών δεν προχώρησαν σε καμία αναλογική μείωση των δαπανών που καταβάλλουν οι φοιτητές για τις ΘΕ, αλλά ούτε να μπήκαν στη βάσανο να ανακαλύψουν έναν απελευθερωτικό για τους φοιτητές τρόπο διευκόλυνσης καταβολής των εν λόγω δαπανών.
Μπροστά σε αυτές τις νέες εξελίξεις, τα ΔΣ των Συλλόγων του ΕΑΠ αποφάσισαν
1. Να απαιτήσουν από τον Πρόεδρο και τη ΔΕ του ΕΑΠ να πραγματοποιηθεί επιτέλους η συνάντηση με τους Συλλόγους, αίτημα που εκκρεμεί από τον περασμένο Απρίλιο, ώστε τα τεθούν και να συζητηθούν όλα τα ζητήματα των Συλλόγων.
2. Να δραστηριοποιηθούν οι Σύλλογοι – κυρίως των φοιτητών – ώστε οι Κοσμητείες των σχολών να πάρουν θετικές για τους φοιτητές αποφάσεις σχετικά με τις δαπάνες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης στη ΔΕ.
3. Να επιδιώξουμε άμεσα μία συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη ώστε να εκμαιεύσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για το ΕΑΠ.

Για να μη γίνουν τα όνειρά μας εφιάλτες και επειδή ως Σύλλογοι του ΕΑΠ έχουμε στη φετινή χρονιά κατακτήσει να βρισκόμαστε και –παρά τις διαφορές και τις ιδιαιτερότητές μας– να συζητούμε και να συντονίζουμε τη δράση μας, διακηρύσσουμε ότι

• Θα παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μας για την κατοχύρωση και τη διασφάλιση του δημόσιου, δημοκρατικού και ανοικτού χαρακτήρα του ΕΑΠ.
• Θα απαιτήσουμε τη Διαφάνεια στη διοίκηση του ΕΑΠ, και συμμετοχή σ’ αυτήν όλων των εκπαιδευτικών του παραγόντων. Αντιπροσώπευση και συμμετοχή εκπροσώπων των ΔΕΠ, των ΣΕΠ, των Φοιτητών και των Εργαζομένων στη διοίκηση του πανεπιστημίου, ώστε να αξιοποιείται η συσσωρευμένη εμπειρία και να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της.
• Θα διασφαλίσουμε το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων σπουδών και θα αποκρούσουμε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης των πτυχίων του ΕΑΠ. Καμία μείωση μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καμία αύξηση φοιτητών ανά τμήμα, καμία αιφνιδιαστική κατάργηση τμημάτων στην ελληνική επαρχία/περιφέρεια.
• Θα απαιτήσουμε αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις τόσο των εργαζομένων (συμβασιούχων και μη) όσο και των διδασκόντων στο ΕΑΠ. Η εργασιακή επισφάλεια δεν έχει θέση ούτε στα Πανεπιστήμια, αλλά ούτε και στην κοινωνία.
• Εδώ και τώρα μείωση των «δαπανών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση» και σημαντική διευκόλυνση των φοιτητών στην καταβολή τους, μέχρι την πλήρη κατάργησή τους.
• Το πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα.

Τα ΔΣ των Συλλόγων του ΕΑΠ

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων Ελληνικού Πολιτισμού
Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Φυσικών Επιστημών
Σύλλογος Διδασκόντων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

• Για να μην παραμένουμε απλοί θεατές των εξελίξεων
• Για να αποτρέψουμε αιφνιδιαστικές μελλοντικές αλλαγές στο ΕΑΠ
• Για να προασπίσουμε το δημόσιο, δημοκρατικό και ανοικτό χαρακτήρα του πανεπιστημίου

Ακολουθήστε μας