ΠΑ.ΣΥ.Φ.Δ.Ε.Ο. - Ε.Α.Π

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών & Αποφοίτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Written by

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 1 / 25,01,2012

03 February 2012

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών & Αποφοίτων Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών    Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου        www.pasyfdeo.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ.1  / 15 Ιανουαρίου 2012

 

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου του ΠΑΣΥΦ.ΔΕΟ,

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 11-15 του καταστατικού του Συλλόγου, σας ενημερώνουμε για την/τις  ημερομηνία/-ίες που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας. 

 

Σύμφωνα με αυτά, οι πιθανές ημέρες – ημερομηνίες είναι οι κάτωθι:

 

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012  : 1η πιθανή ημερομηνία Γ.Σ. Προκειμένου να υπάρξει απαρτία θα πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/2 των μελών του Συλλόγου, που είναι ταμειακά εντάξει. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από 7 ημέρες.

 

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012 :  2η πιθανή ημερομηνία Γ.Σ. Για την απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον των μελών που είναι ταμειακά εντάξει. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ επαναλαμβάνεται μετά από 7 ημέρες.

 

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012: 3η και πλέον πιθανή ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης.

 

Απαιτείται για την απαρτία το 1/4 των μελών που είναι ταμειακά εντάξει.  

Ταμειακά εντάξει θεωρείται το μέλος που είναι γραμμένο στο Σύλλογο και έχει  πληρώσει τη συνδρομή του έτους 2011.

 

Τόπος: Γραφεία ΕΑΠ, Πραξιτέλους 23, 1ος όροφος, Αθήνα  ώρα 10 π.μ

 

 Θέματα Γενικής Συνέλευσης (σύμφωνα με το άρθρο 11)

 

  • Εγκριση του απολογισμού των εργασιών των οργάνων του Συλλόγου.
  • Εγκριση του ισολογισμού εσόδων-εξόδων και οικονομικού προυπολογισμού
  • Εγκριση θεμάτων που θα προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο
  • Εγκριση θεμάτων που θα υποβληθούν από τα μέλη του Συλλόγου (σύμφωνα με το άρθρο 11). Οι προτάσεις των θεμάτων από τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να σταλούν έγκαιρα (10 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκάστοτε Γ.Σ) στο email του Συλλόγου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">Info@pasyfdeo.gr  

 

                                            Για το ΔΣ /ΠΑΣΥΦΔΕΟ

 

                     Ο  Πρόεδρος                                        Ο Γραμματέας

             

                  Δημήτριος Χρυσάνθου                           Δημήτριος Δημόπουλος