ΠΑ.ΣΥ.Φ.Δ.Ε.Ο. - Ε.Α.Π

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών & Αποφοίτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Γράφτηκε από

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 1 / 25,01,2012

03 Φεβρουαρίου 2012

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών & Αποφοίτων Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών    Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου        www.pasyfdeo.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ.1  / 15 Ιανουαρίου 2012

 

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου του ΠΑΣΥΦ.ΔΕΟ,

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 11-15 του καταστατικού του Συλλόγου, σας ενημερώνουμε για την/τις  ημερομηνία/-ίες που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας. 

 

Σύμφωνα με αυτά, οι πιθανές ημέρες – ημερομηνίες είναι οι κάτωθι:

 

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012  : 1η πιθανή ημερομηνία Γ.Σ. Προκειμένου να υπάρξει απαρτία θα πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/2 των μελών του Συλλόγου, που είναι ταμειακά εντάξει. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από 7 ημέρες.

 

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012 :  2η πιθανή ημερομηνία Γ.Σ. Για την απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον των μελών που είναι ταμειακά εντάξει. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ επαναλαμβάνεται μετά από 7 ημέρες.

 

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012: 3η και πλέον πιθανή ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης.

 

Απαιτείται για την απαρτία το 1/4 των μελών που είναι ταμειακά εντάξει.  

Ταμειακά εντάξει θεωρείται το μέλος που είναι γραμμένο στο Σύλλογο και έχει  πληρώσει τη συνδρομή του έτους 2011.

 

Τόπος: Γραφεία ΕΑΠ, Πραξιτέλους 23, 1ος όροφος, Αθήνα  ώρα 10 π.μ

 

 Θέματα Γενικής Συνέλευσης (σύμφωνα με το άρθρο 11)

 

 

                                            Για το ΔΣ /ΠΑΣΥΦΔΕΟ

 

                     Ο  Πρόεδρος                                        Ο Γραμματέας

             

                  Δημήτριος Χρυσάνθου                           Δημήτριος Δημόπουλος

Ακολουθήστε μας