ΠΑ.ΣΥ.Φ.Δ.Ε.Ο. - Ε.Α.Π

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών & Αποφοίτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Γράφτηκε από

Γενική Συνέλευση Μελών

16 Δεκεμβρίου 2013

Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014, ώρα 10:00 π.μ.

Σας ενημερώνουμε για τις ημερομηνίες-χρόνους σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο έχει αρχικά προγραμματιστεί για την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014 (ώρα 10:00 π.μ.) στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων  Αμφιθέατρο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  στην Αθήνα.

 

Σε αυτή απαιτείται απαρτία του 1/2 των μελών του Συλλόγου που είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι 31/12/2013.Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μετά επτά (7) μέρες την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο. Σ’ αυτή απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του 1/3 των μελών που είναι ταμειακά εντάξει.

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ημέρα και ώρα στον ίδιο τόπο και για την παρουσία απαιτείται το 1/4 του όλου αριθμού των ταμειακά εντάξει μελών.

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί

 την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.

 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων Αμφιθέατρο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Ακαδημίας 50,  Αθήνα

(κοντά στο σταθμό μετρό Πανεπιστήμιο)

με τα παρακάτω θέματα:

  • Παρουσίαση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και Έγκριση απολογισμού των εργασιών των οργάνων του Συλλόγου, του ισολογισμού εσόδων-εξόδων, οικονομικού προϋπολογισμού και διοικητικού απολογισμού

  • Τροποποίηση Καταστατικού του Συλλόγου

  • Θέματα που θα τεθούν σε αυτήν από το ΔΣ του Συλλόγου ή από το 1/20 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει το θέμα προς συζήτηση να υποβληθεί γραπτά και ενυπόγραφα στο ΔΣ δέκα (10) ημέρες πριν την πραγματοποίησή της.


Σημειώστε ότι ταμειακώς εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους μεχρι και 31-12-2013.

 

Ο Πρόεδρος                                    Η Γ.Γραμματέας

Χρήστος Μπακούρος                     Αντωνία Μοναστηριώτη

 

   με την ευγενική παραχώρηση:

 

 

 

Ακολουθήστε μας