ΠΑ.ΣΥ.Φ.Δ.Ε.Ο. - Ε.Α.Π

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών & Αποφοίτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Αποτελέσματα εκλογών ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ 22ας Απριλίου 2017

22 Απριλίου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του φοιτητικού Σωματίου με την επωνυμία ΠΑΣΥΦ-ΔΕΟ.

Στην Αθήνα σήμερα 22 Απριλίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00, στα γραφείου του ΕΑΠ Αθηνών, οδός Τζορτζ αρ. 4 συνήλθαν τα μέλη του προαναφερόμενου Συλλόγου για την εκλογή Διοικήσεως και των άλλων Οργάνων, σύμφωνα με το Καταστατικό του.

Η Εφορευτική Επιτροπή παράλαβε από την Διοίκηση του Συλλόγου τα αντίγραφα του Μητρώου με τα μέλη που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν, σύμφωνα με το Καταστατικό, καθώς και τον εκλογικό νόμο (ψηφοδέλτια, φακέλους κλπ.), έλεγξε την κάλπη και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άδεια την σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας.

Στη συνέχεια προσερχόντουσαν από ένας ένας οι ψηφοφόροι δείχνοντας την φοιτητική τους ταυτότητα και βεβαιωνόταν η δυνατότητα εκλεγείν, τέλος δε, έπαιρναν από ένα ψηφοδέλτιο για κάθε εκλογή, ήτοι ένα ψηφοδέλτιο για τους υποψήφιους διοικητικούς συμβούλους και τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής μαζί με φάκελο, αποσύρονταν σε ειδικά απομονωμένο χώρο και ασκούσαν το εκλογικό τους δικαίωμα, σημειώνοντας τις προτιμήσεις τους απέναντι στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Επερχόμενοι, εγγράφονταν στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας και έριχναν τον κάθε φάκελο στην κάλπη. Στην περίπτωση της Ηλεκτρονικής ψηφοφορίας οι φοιτητές από την Επαρχεία  και όσοι κωλύονταν να προσέλθουν στην ψηφοφορία μία ημέρα πριν, δηλαδή την 21 Απριλίου 2017 λαμβάνανε στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους τον απαραίτητο σύνδεσμο μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ».     

Η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά και ολοκληρώθηκε την προκαθορισμένη ώρα, ήτοι την 16.00 μ.μ., οπότε αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, η Εφορευτική Επιτροπή, αποφάσισε τη λήξη της.

Κατόπιν αποσφραγίστηκε η κάλπη, αφού πρώτα διαπιστώθηκε το απαραβίαστο, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στη συνέχεια έγινε η διαλογή αυτών, τα οποία αριθμήθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή.

Στο μητρώο του Συλλόγου είναι 1.343 Συνολικά γραμμένα και 634 ταμειακά εντάξει μέλη, ενώ παρόντες στη γενική συνέλευση ήταν 522 μέλη.

Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την εκλογή Οργάνων Διοικήσεως και Εξελεγκτικής Επιτροπής, ψήφισαν 194 μέλη και στην κάλπη βρέθηκαν ψηφοδέλτια 194 εκ των οποίων 190 έγκυρα και 2 άκυρα και 2 λευκά. Στην ηλεκτρονική ψήφισαν 147 εκ των οποίων 146 έγκυρα και 0 άκυρα και 1 λευκό.

Τέλος, έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και έλαβε καθένα για το αντίστοιχο αξίωμα ψήφου, όπως αναγράφεται παρακάτω

 

Α΄ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.       Αλάτης Βασίλειος έλαβε ψήφους 97

2.       Άνδροβιτς Αθηνά έλαβε ψήφους 43

3.       Βαρβιτσιώτη Κορίνα έλαβε ψήφους 51

4.       Βολονάση Κορίνα έλαβε ψήφους 90

5.       Γεωργιτσάκη Ειρήνη έλαβε ψήφους 141

6.       Γιαννόπουλος Παναγιώτης έλαβε ψήφους 85

7.       Καραγεώργος Παναγιώτης έλαβε ψήφους 50

8.       Κατσαγκόλης Ιωάννης έλαβε ψήφους 87

9.       Κίτσος Γιάννης έλαβε ψήφους 76

10.   Κόκκορη Αντωνία έλαβε ψήφους 165

11.   Κολοσκόπης Σωτήρης έλαβε ψήφους 22

12.   Λιανός Κώστας έλαβε ψήφους 14

13.   Μπακούρος Χρήστος έλαβε ψήφους 225

14.   Πέκας Στέφανος έλαβε ψήφους 14

15.   Σκιαδά Ελένη έλαβε ψήφους 202

16.   Σκούμπα Μαρία – Αικατερίνη έλαβε ψήφους 43

17.   Τσεσμετζή Όλγα έλαβε ψήφους 66

Β’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.       Αλεξίου Ιωάννης έλαβε ψήφους 73

2.       Αντωνάτου Ηλία έλαβε ψήφους 141

3.       Καστριώτης Γιώργος έλαβε ψήφους 98

4.       Νασιόπουλος Αντώνης έλαβε ψήφους 73

5.       Πέτρου Αικατερίνη έλαβε ψήφους 106

6.       Τομπέας Ιωακείμ έλαβε ψήφους 55

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΥΔΕΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ Της ΕΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1)Αναστάσιος Μουστάκης          2)Ευσταθία Τσίτουρα                    3)Δέσποινα Ζαχουλίτη

 

 

 Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία υποψήφιους και ψηφοφόρους.

 

Ακολουθήστε μας