ΠΑ.ΣΥ.Φ.Δ.Ε.Ο. - Ε.Α.Π

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών & Αποφοίτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ελένη Σκιαδά

Ελένη Σκιαδά

Ο σύλλογος ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ δίπλα στους πληγέντες φοιτητές.

Oσύλλογος των φοιτητών ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ, συμμεριζόμενος   , τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποι μας και ειδικότερα οι συμφοιτητές μας στη σχολή ΔΕΟ  , στις πληγείσες περιοχές, δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση σε όλες τις οικογένειες που περνούν δύσκολες στιγμές και   είναι διατεθειμένος να βοηθήσει οικονομικά  στο μέτρο του δυνατού .

Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

                                     Για το ΔΣ

             Η Πρόεδρος                          Η Γενική Γραμματέας

             Ελένη Σκιαδά                         Κορίνα Βολονάση

Ιουλίου 24 2018

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΔΕΟ

Επαγγελματικά δικαιώματα  αποφοίτων ΔΕΟ

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως μέλη, ώστε να αποκτήσουν άδεια λογιστή– φοροτεχνικού , η οποία σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 ΦΕΚ 107 Α 9-5-2013 (Άρθρο 1, Παράγραφος Η, Υποπαράγραφος Η2) διακρίνεται σε επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ και Β’ τάξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ τάξης, και κατά συνέπεια να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία.

Για πληροφορίες και προϋποθέσεις απόκτησης επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξης, επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Επιπλέον, στο Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/Α/2003 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» θεσμοθετείται για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού και/ Οικονομικού ότι:1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής».

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών έχουν επίσης το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς εντάσσονται στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων.

Προκειμένου να έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω και για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με σκοπό το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 3848/2010, ΦΕΚ 71/Α/2010 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 36, παρ. 22, του Ν.4186/2013), πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που προκύπτει:

α) με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στη πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

γ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής)», ή

δ) με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής ή

ε) με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής ΠΑ.ΤΕ.Σ. ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

Η εκπαίδευση των αποφοίτων της «Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών» τους βοηθά να απασχολούνται ως μεσαία ή ανώτερα στελέχη σε τομείς όπου η λήψη αποφάσεων βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις πολύπλοκων παραγόντων.

Οι τομείς αυτοί αφορούν σε   Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,  Γραφεία συμβούλων και έρευνας της αγοράς ,Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ,  Κεντρικές και Περιφερειακές Δημόσιες Υπηρεσίες Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,  Ενώσεις, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμού , Διεθνή Ιδρύματα και Οργανισμούς ,Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσοκομεία και άλλες μονάδες υγείας, Επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές Υπηρεσίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, Εκπαιδευτικούς φορείς , ιδιωτικούς ή δημόσιους.

Ιουλίου 21 2018

Eap

Κατηγορία Slideshow
Απριλίου 24 2018

together

Κατηγορία Slideshow
Φεβρουαρίου 05 2018

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ημερίδα του συλλόγου εχθές στο Money Show – Athens Hilton Hotel

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη  ημερίδα του συλλόγου εχθές στο Money Show – Athens Hilton Hotel,  με θέμα   “Διαδίκτυο και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα”

Η εκδήλωση ήταν μια πρωτοβουλία του συλλόγου  ΠΑ.ΣΥ.Φ ΔΕΟ και της «Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών του Διαδικτύου» (Html.Gr)

Ημερίδα  ξεκίνησε με το χαιρετισμό του  κ  Χατζηθεοδοσιου ,  Πρόεδρο του  Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, εν συνεχεία του κ Γρετζελο  Α Αντιπρόεδρο του  Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών. 

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους η κα Σακαρέλη Αναστασία Στέλεχος Μητρώου ΝΔ Αιτωλοακαρνανίας, η κα Μεγαλοοικονόμου  ανεξάρτητη βουλευτής Β Πειραιά.

Συμμετείχαν ως ομιλητές

1.Μπαλατσούκας Νικόλαος Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών του Διαδικτύου (Html.Gr) με θέμα “Ασφάλεια στο διαδίκτυο για παιδιά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

2. Βαρβιτσιώτη Δωρίνα MBA Management and Leadership- MIFID II με θέμα “Επιπτώσεις σε αγορές και επενδυτές”

3. Μπακούρος Χρήστος Υποψήφιος Διδάκτορας- MSc Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΦΔΕΟ με θέμα “Ηλεκτρονική Ψηφοφορία μέσω Internet: Ουτοπία ή Πραγματικότητα;”

4. Δαβαλάς Αθανάσιος Συνεργαζόμενος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς ( Elearning ) - Διευθυντής RadioZografou.Gr με θέμα “Κλασική και Διαδικτυακή Οικονομία. Ομοιότητες , Διαφορές και παράλληλες διαδρομές”

5. Σκιαδά Ελένη Φοιτήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών – Γενική Γραμματέας ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ. – Marketer and communication Manager, με θέμα “Το επιχειρησιακό περιβάλλον σήμερα»

6. Σταμέλου Στέλλα MSc Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων – Ιδιοκτήτρια Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού Νηπιαγωγείου “Το Τρενάκι” με θέμα “Διαδίκτυο και Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Την συντόνιζε ο κος Κορέλης Κώστας Δημοσιογράφος Αθήνα 9,84 και τακτικό μέλος του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού Συμβουλίου.

Η  ημερίδα έκλεισε με  την απονομή βεβαιώσεων στους συμμετέχοντες.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν και στο μέλλον , με την ευκαιρία της δυναμικής που διακρίνει τον ΠΑ.ΣΥ.Φ ΔΕΟ να συμμετέχει σε όποια δράση προσδίδει αξία στους φοιτητές και όχι μόνο.

 

 

 

Ιανουαρίου 08 2018

Συμμετοχή του ΠΑ.ΣΥ.Φ ΔΕΟ στο Money – Show 2018- Athens Hilton Hotel

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !

  

 Ο σύλλογος ΠΑ.ΣΥ.Φ  ΔΕΟ - σας καλεί την Κυριακή, 07.01.2018 στις 15 :30 έως 18:00’  σε μια μοναδική εκδήλωση ΜoneyShow, στο AthensHiltonHotel, Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 48 – Αθήνα.

 Money – Show 2018 -Athens Hilton Hotel 

 Κυριακή  07.01.2018 – 15:30' – 18:00’

 Αίθουσα – Θάλεια 1

 Είσοδος Ελεύθερη 

Ενημερώστε μας για την συμμετοχή σας έγκαιρα στο e-mail info@pasyfdeo.gr 

Δεκεμβρίου 29 2017

Στις εγκαταστάσεις του συλλόγου γονέων παιδιών, με νεοπλασματική ασθένεια « Φλόγα» παρευρέθηκε ο ΠΑ.ΣΥ.Φ. ΔΕΟ.

Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, ο σύλλογος ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ με την γενική γραμματέα , Ελένη Σκιαδά και την ταμία, Τόνια Κόκκορη, τον  μάγο Sankara, την Νάσια Κονιτοπούλου,  επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του συλλόγου γονέων παιδιών, με νεοπλασματική ασθένεια  « Φλόγα»  Πανελλήνιο Σύλλογο  Γονιών Παιδιών με Καρκίνο .

Μικροί και μεγάλοι, παιδιά και γονείς,  διασκέδασαν με τον  illusionistSankara  και την Νάσια Κονιτοπούλου όπου σιγοτραγούδησαν μαζί της διάφορα τραγούδια.

Μοιράσαμε δώρα στα παιδιά, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, μιλήσαμε μαζί τους,   πληροφορηθήκαμε από την πρόεδρο του Ιδρύματος, κα  Μαρία Τρυφωνίδη, για τις ανάγκες και τις δυσκολίες που υπάρχουν καθημερινά για την φροντίδα των παιδιών που αντιμετωπίζουν μια νεοπλασματική ασθένεια.

Κυρίως όμως όλοι μαζί προσφέραμε την αγάπη μας και μια ζεστή αγκαλιά, κουράγιο σε όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για να βρεθούμε ξανά δίπλα στους μικρούς μαχητές της ζωής.

 

 

 

 

 

 

 

Δεκεμβρίου 20 2017

Παραλόπουλος Ανδρέας

Επιτροπή  δημοσίων σχέσεων & marketing

Κατηγορία Μέλη Επιτροπών
Σεπτεμβρίου 27 2017

Ακολουθήστε μας