ΠΑ.ΣΥ.Φ.Δ.Ε.Ο. - Ε.Α.Π

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών & Αποφοίτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Νέα - Ανακοινώσεις

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ) ΤΟΥ ΕΑΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 20,07,2011

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

των Συλλόγων Φοιτητών και Διδασκόντων (ΣΕΠ)
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011

Την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε η 5η συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων των συλλόγων Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων Ελληνικού Πολιτισμού, Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύλλογος Διδασκόντων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Τα ΔΣ των Συλλόγων του ΕΑΠ μετά από εποικοδομητική συζήτηση – στη βάση των αρχών της 15ης Απριλίου 2011, δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της αυτοτέλειας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε συλλόγου, αλλά και της συνεννόησης, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης με στόχο τη σύγκλιση, την κοινή δράση και την ενίσχυση της νέας συλλογικότητας στο πλαίσιο του ΕΑΠ κατέληξε στα εξής:
Ο νέος νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που ετοιμάζεται να κατατεθεί από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στη Βουλή προς ψήφιση, παρά τις όποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής που μπορεί να υπάρξουν, θα σημάνει την εκθεμελίωση και την κατάργηση – όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα – του δημόσιου πανεπιστημίου. Τα όσα ευαγγελίζονται οι προτάσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας οδηγούν στη μετάλλαξη των πανεπιστημίων σε εταιρείες με διορισμένες διοικήσεις χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση, διαμορφώνουν όρους και προϋποθέσεις για την υιοθέτηση διδάκτρων και στις προπτυχιακές σπουδές, υποβαθμίζει τις παρεχόμενες σπουδές και απαξιώνει τα πτυχία, αποσυνδέει τα πανεπιστήμια από την επιστημονική έρευνα και δυναμιτίζει τις αρχές της αντιπροσώπευσης και δημοκρατίας και ακυρώνει ως δημόσιο αγαθό την Παιδεία.
Εμείς που γνωρίζαμε πως λειτουργεί τα τελευταία 11 χρόνια το ΕΑΠ, είχαμε εγκαίρως επισημάνει – «μάντεις κακών» – ότι τα όσα συμβαίνουν στο Πανεπιστήμιό μας θα μετακενωθούν και στα συμβατικά πανεπιστήμια μέσα από την εφαρμογή «καινοφανών» νεοφιλελεύθερων πολιτικών της κυβέρνησης: ένα αυταρχικό και συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης (το ΕΑΠ δεν έχει αιρετή διοίκηση παρά διορισμένη διοικούσα επιτροπή άρα δεν έχει καμιά ουσιαστική λογοδοσία για τις αποφάσεις του παρά μόνο στους πολιτικούς τους προϊστάμενους και καμία συμμετοχή των καθηγητών, των φοιτητών και των εργαζομένων), με ελαστικές και επισφαλείς εργασιακές σχέσεις και αποδοχές (για τους συμβασιούχους καθηγητές και εργαζομένους), με ουσιαστική κατάργηση των δημοκρατικών συλλογικών λειτουργιών, έλλειψη λογοδοσίας, αδιαφάνεια στα οικονομικά του κτλ.
Αυτό όμως που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ότι για μία ακόμη φορά στο προσχέδιο του νόμου δεν υπάρχει μία – έστω – σαφής αναφορά για το ΕΑΠ. Για να είμαστε δίκαιοι, εντοπίζεται μία τέτοια αναφορά όταν ο νόμος δίνει το δικαίωμα στους καθηγητές «πλήρους και αποκλειστικής» απασχόλησης να μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους και με την αντιμισθία του ΕΑΠ. Παρ’ όλ’ αυτά, είναι γεγονός ότι παρά την ιδιομορφία του 19ου δημόσιου και ισότιμου ελληνικού πανεπιστημίου, ο νόμος δεν προβλέπει κάτι «ξεχωριστό» για το ΕΑΠ. Αυτήν την παράλειψη κάποιοι καλοπροαίρετοι το μετέφραζαν, μέχρι χθες, πως το ΕΑΠ θα μείνει έξω από τη λαίλαπα του Μνημονίου, του ΔΝΤ, της Τρόικας και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Τώρα, πλέον, γίνεται καθαρό σε όλους ότι εάν εφαρμοστεί ο νέος νόμος, το ΕΑΠ θα υποστεί μία μετάλλαξη και από πανεπιστήμιο θα ολισθήσει σταδιακά σε ένα μεγάλο ιδιωτικό Κέντρο Κατάρτισης. Το μέλλον του ΕΑΠ γίνεται σήμερα περισσότερο αβέβαιο, αφού με το νόμο της κυβέρνησης προβλέπονται «ανταγωνιστικές» εκπαιδευτικές δομές στα συμβατικά πανεπιστήμια με τις σχολές δια βίου μάθηση και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μία νέα πραγματικότητα που θα επηρεάσει αρνητικά το χαρακτήρα του ΕΑΠ και φυσιογνωμία των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών και των ΘΕ, καθώς θα επιβαρύνει τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ παράλληλα με μείωση των μισθών τους, θα διαταράξει τη σύνθεση και τον αριθμό του φοιτητικού πληθυσμού του, καθώς επίσης τον αριθμό των συμβασιούχων καθηγητών (δηλαδή μείωση, αυτό που ήδη επεχείρησαν το φθινόπωρο που πέρασε) και των διοικητικών υπαλλήλων του (βλ. απόλυση τουλάχιστον των συμβασιούχων). Εάν, τώρα, το ΕΑΠ, παρά την ικανοποιητική οικονομική αυτοτέλεια και το μεγάλο αποθεματικό του, ενταχθεί στο σχέδιο Καλλικράτης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση τότε το μέλλον του καθίσταται ακόμη πιο ζοφερό τόσο για τα μέλη ΔΕΠ, τους συμβασιούχους καθηγητές, τους διοικητικούς υπαλλήλους όσο και τους φοιτητές.
Το χειρότερο είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας και κατ’ επέκταση η ΔΕ του ΕΑΠ δεν επιδεικνύουν καμία ευαισθησία στο κρίσιμο ζήτημα της μείωσης των δαπανών για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ταλανίζει τους φοιτητές του ΕΑΠ, ιδιαίτερα σήμερα που ολόκληρη ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από τη σκληρή εφαρμογή του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Ενώ εδώ και ένα χρόνο έχουν υπάρξει σημαντικές μειώσεις στους μισθούς των εργαζομένων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, το Υπουργείο και η ΔΕ του ΕΑΠ με την αδιάλλακτη στάση τους απέναντι στους Συλλόγους των Φοιτητών δεν προχώρησαν σε καμία αναλογική μείωση των δαπανών που καταβάλλουν οι φοιτητές για τις ΘΕ, αλλά ούτε να μπήκαν στη βάσανο να ανακαλύψουν έναν απελευθερωτικό για τους φοιτητές τρόπο διευκόλυνσης καταβολής των εν λόγω δαπανών.
Μπροστά σε αυτές τις νέες εξελίξεις, τα ΔΣ των Συλλόγων του ΕΑΠ αποφάσισαν
1. Να απαιτήσουν από τον Πρόεδρο και τη ΔΕ του ΕΑΠ να πραγματοποιηθεί επιτέλους η συνάντηση με τους Συλλόγους, αίτημα που εκκρεμεί από τον περασμένο Απρίλιο, ώστε τα τεθούν και να συζητηθούν όλα τα ζητήματα των Συλλόγων.
2. Να δραστηριοποιηθούν οι Σύλλογοι – κυρίως των φοιτητών – ώστε οι Κοσμητείες των σχολών να πάρουν θετικές για τους φοιτητές αποφάσεις σχετικά με τις δαπάνες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης στη ΔΕ.
3. Να επιδιώξουμε άμεσα μία συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη ώστε να εκμαιεύσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για το ΕΑΠ.

Για να μη γίνουν τα όνειρά μας εφιάλτες και επειδή ως Σύλλογοι του ΕΑΠ έχουμε στη φετινή χρονιά κατακτήσει να βρισκόμαστε και –παρά τις διαφορές και τις ιδιαιτερότητές μας– να συζητούμε και να συντονίζουμε τη δράση μας, διακηρύσσουμε ότι

• Θα παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μας για την κατοχύρωση και τη διασφάλιση του δημόσιου, δημοκρατικού και ανοικτού χαρακτήρα του ΕΑΠ.
• Θα απαιτήσουμε τη Διαφάνεια στη διοίκηση του ΕΑΠ, και συμμετοχή σ’ αυτήν όλων των εκπαιδευτικών του παραγόντων. Αντιπροσώπευση και συμμετοχή εκπροσώπων των ΔΕΠ, των ΣΕΠ, των Φοιτητών και των Εργαζομένων στη διοίκηση του πανεπιστημίου, ώστε να αξιοποιείται η συσσωρευμένη εμπειρία και να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της.
• Θα διασφαλίσουμε το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων σπουδών και θα αποκρούσουμε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης των πτυχίων του ΕΑΠ. Καμία μείωση μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καμία αύξηση φοιτητών ανά τμήμα, καμία αιφνιδιαστική κατάργηση τμημάτων στην ελληνική επαρχία/περιφέρεια.
• Θα απαιτήσουμε αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις τόσο των εργαζομένων (συμβασιούχων και μη) όσο και των διδασκόντων στο ΕΑΠ. Η εργασιακή επισφάλεια δεν έχει θέση ούτε στα Πανεπιστήμια, αλλά ούτε και στην κοινωνία.
• Εδώ και τώρα μείωση των «δαπανών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση» και σημαντική διευκόλυνση των φοιτητών στην καταβολή τους, μέχρι την πλήρη κατάργησή τους.
• Το πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα.

Τα ΔΣ των Συλλόγων του ΕΑΠ

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων Ελληνικού Πολιτισμού
Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών Φυσικών Επιστημών
Σύλλογος Διδασκόντων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

• Για να μην παραμένουμε απλοί θεατές των εξελίξεων
• Για να αποτρέψουμε αιφνιδιαστικές μελλοντικές αλλαγές στο ΕΑΠ
• Για να προασπίσουμε το δημόσιο, δημοκρατικό και ανοικτό χαρακτήρα του πανεπιστημίου

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 18397 24 06 2011 ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Γιώργος Κοντογιάννης

Βουλευτής Ηλείας

Ερώτηση

 

Προς την Υπουργό
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

Μείωση διδάκτρων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

            Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου έχει καταθέσει σειρά προτάσεων προς το Υπουργείο Παιδείας με αιχμή του δόρατος τη μείωση των διδάκτρων κατά 30% για τις οποίες ως σήμερα δεν έχει λάβει καμία απάντηση.

            Οι βασικές προτάσεις είναι οι εξής:

1.    Μείωση των διδάκτρων κατά 30% για το τρέχον έτος και το επόμενο, λόγω της οικονομικής κρίσης. Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των φοιτητών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου είναι εργαζόμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 35-60, οι οποίοι βλέπουν συνεχώς να μειώνονται τα εισοδήματά τους και για τους οποίους το κόστος των διδάκτρων γίνεται σταδιακά δυσβάστακτο (κάθε διδακτική ενότητα έχει 3 μαθήματα, το καθένα εκ των οποίων κοστίζει 700 ευρώ).

2.    Η απόδοση των ετήσιων διδάκτρων να γίνεται σε άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας. Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης πρότασης έχει εκπονηθεί ειδική μελέτη από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η οποία έχει ήδη δοθεί στον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής.

3.    Απαλλαγή των αποφοίτων από την υποχρέωση πιστοποίησης γνώσης Η/Υ .

4.    Προτεραιότητα των πτυχιούχων ΕΑΠ στα Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου.           

Με τη σειρά τους οι διδάσκοντες, δεν δέχονται τη μείωση των διδάκτρων καθώς όπως αναφέρουν οι μισθοί τους προέρχονται κατά βάση από τα δίδακτρα.

           

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

 

1.    Θα εξετάσει το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο την πρόταση για μείωση των διδάκτρων και  διευκόλυνση των φοιτητών μέσω της καταβολής των ετήσιων διδάκτρων με άτοκες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας;

2.    Τα χρήματα που προέρχονται από τα δίδακτρα πως κατανέμονται σε σχέση με τη λειτουργία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου;

3.    Ποιο είναι το ακριβές ύψος του ποσού που λαμβάνει ως επιδότηση από το κράτος το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο;

 

 

24-6-2011                                                                              Ο Ερωτών Βουλευτής

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ 18,06,2011

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών & Αποφοίτων Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών    Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου        www.pasyfdeo.gr

 

 

 

 

                                                ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

 

Προς  :

 

Κο Χαράλαμπο Κοκκώση,  Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Ε.Α.Π

Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Ε.Α.Π

 

Κοιν :

 

κα Αννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας

κα Φώφη Γεννηματά, Αναπληρώτρια Υπουργό Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας

κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας

κο Βασίλη Κουλαιδή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας

κο Βασίλη Παπάζογλου , Ειδικό Γραμματέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης

κο Γεώργιο Αγιομυργιανάκη Κοσμήτορα Σ.Κ.Ε του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Μέλη ΔΕΠ – ΣΕΠ ΔΕΟ

                                              

 

Aθήνα 18 Ιουνίου 2011

 

 

Κύριοι,

 

Από τις Αρχές Απριλίου 2011 έχουν σταλεί εγγράφως σε εσάς και στην Κοσμητεία της Σχολής μας προτάσεις του Συλλόγου μας ΠΑΣΦΥ ΔΕΟ για την αποδοχή του βασικού μας αιτήματός μας δηλαδή της μείωσης των διδάκτρων.

 

Επίσης – όπως και αναλυτικά έχετε ενημερωθεί - μετά από έρευνα στον τραπεζικό χώρο καταφέραμε και εξασφαλίσαμε παροχές για το ίδιο το Πανεπιστήμιο, τους εργαζόμενούς του καθώς και για τους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

Για τους ίδιους του φοιτητές εξασφαλίσαμε:

 

·         δυνατότητας πληρωμής των διδάκτρων μέσω πιστωτικής κάρτας με 6 άτοκες δόσεις

 

·         Xορήγηση εξαιρετικά χαμηλότοκου φοιτητικού δανείου μεγάλης διάρκειας για τους φοιτητές που το επιθυμούν.

 

Με λύπη μας όμως διαπιστώνουμε ότι παρότι έχει μεσολαβήσει αρκετός  χρόνος,  δεν έχει γίνει  καμία ενημέρωση για την αποδοχή ή μη του αιτήματος αυτού από την ΔΕ του ΕΑΠ και από το Πρόεδρο αυτής.

 

Αν και διανύουμε περίοδο εξετάσεων και παρόλη την πίεση που έχει ο καθένας μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΦ /ΔΕΟ δηλώνει ΠΑΡΟΝ στα γεγονότα.


Οι οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε λίγο έως πολύ όλοι είναι επείγουσες, για αυτό επιμένουμε στην άμεση αντιμετώπιση του παραπάνω αιτήματος από το ΕΑΠ αφού σε λίγες ημέρες
θα καλεστούμε ως φοιτητές να καταθέσουμε τα χρήματα για τα δίδακτρα του νέου ακαδημαϊκού έτους 2011-2012.

 

.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ και ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ. ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΗ - ΣΥΣΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ....
Η όποια αργοπορία στην απόφασή τους επηρεάζει άμεσα και δυνατά τη φοιτητική οικογένεια, επηρεάζει τη ζωή του κάθε φοιτητή, τον προγραμματισμό της ζωής του κάθε φοιτητή.
Είναι η ώρα, ήλθε η στιγμή που ο κάθε ένας από τους υπεύθυνους σε όποια θέση κι αν βρίσκεται, αξιολογείται.
Και η κρίση μας θα είναι σκληρή προς κάθε επίπεδο !
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ και ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ. ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΗ - ΣΥΣΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ....
Η όποια αργοπορία στην απόφασή τους επηρεάζει άμεσα και δυνατά τη φοιτητική οικογένεια, επηρεάζει τη ζωή του κάθε φοιτητή, τον προγραμματισμό της ζωής του κάθε φοιτητή.
Είναι η ώρα, ήλθε η στιγμή που ο κάθε ένας από τους υπεύθυνους σε όποια θέση κι αν βρίσκεται, αξιολογείται.
Και η κρίση μας θα είναι σκληρή προς κάθε επίπεδο !

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ και ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ μείωση των διδάκτρων κατά 30% τουλάχιστον.

 

Έχετε ενημερωθεί  όλοι σας εγκαίρως για την αναγκαιότητα επίλυσης αυτού του αιτήματος, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες μετά και τα νέα επώδυνα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση και το  οικονομικό αδιέξοδο και τις μειώσεις μισθών και εισοδημάτων που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα.

 

 

Κύριε Πρόεδρε και Κύριοι της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ,

 

Πανεπιστήμιο χωρίς φοιτητές δεν υπάρχει !  


Η όποια καθυστέρηση στην  απόφασή σας, επηρεάζει άμεσα  τη φοιτητική οικογένεια, επηρεάζει τη ζωή του κάθε φοιτητή, τον προγραμματισμό των σπουδών του και σίγουρα οδηγεί το Πανεπιστήμιό μας στην απομαζικοποίηση.

 

Ως Σύλλογος της Σχολής με τα περισσότερα μέλη στο ΕΑΠ και, ως μελλοντικοί οικονομολόγοι, σας καλούμε για μια ακόμη φορά να προβείτε άμεσα στις αναγκαίες πρωτοβουλίες προς κάθε κατεύθυνση με στόχο την μείωση των διδάκτρων και την διευκόλυνσης των φοιτητών στην καταβολή τους !


Είναι η ώρα των  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

 

 

 

                                            Για το ΔΣ /ΠΑΣΥΦΔΕΟ

 

      

                      Ο  Πρόεδρος                                        Ο Γραμματέας

               

                   Δημήτριος Χρυσάνθου                           Δημήτριος Δημόπουλος

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2011 ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ