ΠΑ.ΣΥ.Φ.Δ.Ε.Ο. - Ε.Α.Π

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών & Αποφοίτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Νέα - Ανακοινώσεις

Τα θερμά συλλυπητήρια .

Τα θερμά συλλυπητήρια του Δ.Σ και όλων των συναδέλφων προς τον συμφοιτητή μας και μέλος του ΔΣ ΠΑ.ΣΥ.Φ ΔΕΟ,  Μπακούρο Χρήστο και τους οικείους του για την απώλεια της μητέρας του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή, στην Κυπαρισσία.

Αντί στεφάνου η οικογένεια επιθυμεί να δοθούν τυχόν χρήματα στον  Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών – Η Καρδιά  Του Παιδιού (ΑθηνάΚολτσιδοπούλου).

Αιωνία της η μνήμη, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει.

Η Πρόεδρος,                      Η Γενική Γραμματέας,

Ελένη Σκιαδά                        Κορίνα Βολονάση 

29 Αυγούστου 2018

Καλό Δεκαπενταυγουστο σε όλους !!!

Δεκαπενταύγουστος, Ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου.
Πάσχα του καλοκαιριού για τη Χριστιανοσύνη η σημερινή ημέρα και εορτάζεται με λαμπρότητα απ’ άκρη σε άκρη της Ελλάδας.

To ΔΣ του συλλόγου ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ εύχεται χρόνια πολλά  σε όλες και σε όλους και  ιδιαίτερα στις εορτάζουσες και εορτάζοντες με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία.

Η πρόεδρος,                      Η Γενική γραμματέας ,

Ελένη Σκιαδά                       Κορίνα Βολονάση

14 Αυγούστου 2018

Ο σύλλογος ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ δίπλα στους πληγέντες φοιτητές.

Oσύλλογος των φοιτητών ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ, συμμεριζόμενος   , τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποι μας και ειδικότερα οι συμφοιτητές μας στη σχολή ΔΕΟ  , στις πληγείσες περιοχές, δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση σε όλες τις οικογένειες που περνούν δύσκολες στιγμές και   είναι διατεθειμένος να βοηθήσει οικονομικά  στο μέτρο του δυνατού .

Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

                                     Για το ΔΣ

             Η Πρόεδρος                          Η Γενική Γραμματέας

             Ελένη Σκιαδά                         Κορίνα Βολονάση

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΔΕΟ

Επαγγελματικά δικαιώματα  αποφοίτων ΔΕΟ

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως μέλη, ώστε να αποκτήσουν άδεια λογιστή– φοροτεχνικού , η οποία σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 ΦΕΚ 107 Α 9-5-2013 (Άρθρο 1, Παράγραφος Η, Υποπαράγραφος Η2) διακρίνεται σε επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ και Β’ τάξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ τάξης, και κατά συνέπεια να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία.

Για πληροφορίες και προϋποθέσεις απόκτησης επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξης, επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Επιπλέον, στο Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/Α/2003 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» θεσμοθετείται για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού και/ Οικονομικού ότι:1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής».

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών έχουν επίσης το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς εντάσσονται στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων.

Προκειμένου να έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω και για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με σκοπό το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 3848/2010, ΦΕΚ 71/Α/2010 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 36, παρ. 22, του Ν.4186/2013), πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που προκύπτει:

α) με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στη πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

γ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής)», ή

δ) με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής ή

ε) με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής ΠΑ.ΤΕ.Σ. ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

Η εκπαίδευση των αποφοίτων της «Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών» τους βοηθά να απασχολούνται ως μεσαία ή ανώτερα στελέχη σε τομείς όπου η λήψη αποφάσεων βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις πολύπλοκων παραγόντων.

Οι τομείς αυτοί αφορούν σε   Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,  Γραφεία συμβούλων και έρευνας της αγοράς ,Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ,  Κεντρικές και Περιφερειακές Δημόσιες Υπηρεσίες Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,  Ενώσεις, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμού , Διεθνή Ιδρύματα και Οργανισμούς ,Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσοκομεία και άλλες μονάδες υγείας, Επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές Υπηρεσίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, Εκπαιδευτικούς φορείς , ιδιωτικούς ή δημόσιους.

Ακολουθήστε μας