ΠΑ.ΣΥ.Φ.Δ.Ε.Ο. - Ε.Α.Π

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών & Αποφοίτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Γιαννόπουλος Πάνος - Μέλος

Μέλος  ΔΣ/ΠΑ.ΣΥ.Φ ΔΕΟ

Ακολουθήστε μας