,

Διεξαγωγή Εκλογών – Οδηγίες Συμμετοχής στην Εκλογική Διαδικασία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διεξαγωγή Εκλογών – Οδηγίες Συμμετοχής στην Εκλογική Διαδικασία

Γνωρίζεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των θεσμικών οργάνων του συλλόγου θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 και από ώρας 08:00 έως 20:00. Οι εκλογές θα διεξαχθούν εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ». Δεν θα υπάρξει η δυνατότητα ψηφοφορίας με φυσική παρουσία.

Οι εγγραφές νέων μελών ή οι ανανεώσεις συνδρομών με δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία μπορούν να γίνουν μέχρι και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023, οπότε και θα κλείσει ο κατάλογος των δικαιούμενων μελών.

Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 μόλις οριστικοποιηθούν οι παράμετροι της ψηφοφορίας από την Εφορευτική Επιτροπή όλοι οι δικαιούμενοι συμμετοχής στις εκλογές θα λάβουν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα από το σύστημα της ψηφιακής κάλπης. Στο εν λόγω μήνυμα θα περιλαμβάνονται η ημερομηνία και οι χρόνοι έναρξης και λήξης των εκλογών, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της εφορευτικής επιτροπής. Παράλληλα στο μήνυμα θα υπάρχει και ένας προσωπικός απόρρητος σύνδεσμος για τη σύνδεση των ψηφοφόρων στο δικτυακό τόπο «ΖΕΥΣ» ο οποίος θα είναι ενεργός από την έναρξη μέχρι τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας.

Ληφθεί υπόψη ότι θα υπάρχουν ΔΥΟ ψηφιακές κάλπες, μία για το Διοικητικό Συμβούλιο στο ψηφοδέλτιο της οποίας μπορούν να επιλεγούν μέχρι επτά (7) υποψήφιοι και μία για την Ελεγκτική Επιτροπή στο ψηφοδέλτιο της οποίας μπορούν να επιλεγούν μέχρι τρείς (3) υποψήφιοι.

Τα αποτελέσματα των εκλογών θα ανακοινωθούν από την Εφορευτική Επιτροπή εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου www.pasyfdeo.gr.

Με δεδομένη τη μη παροχή υποστήριξης της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» κατά τις αργίες, σε περίπτωση σοβαρού τεχνικού προβλήματος που δεν θα επιτρέψει τη συμμετοχή πέραν του 50% των δικαιούμενων ψήφου μελών, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί σε εργάσιμη ημέρα εντός της εβδομάδας που ακολουθεί και θα γνωσθεί με ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής και ενημέρωση των μελών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Καλή επιτυχία σε όλους.

       

Η Εφορευτική Επιτροπή

Ευαγγελία Δουγέκου –  Πρόεδρος

Ιωάννα Κηρύκου – Μέλος

Μηνάς Δήμας – Μέλος

Δείτε εδώ τις οδηγίες χρήσης της Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ zeus_voter_manual_one_or_more_questions

 


Previous: