Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φοιτητών και Αποφοίτων Δ.Ε.Ο. – Ε.Α.Π.

  • Αθηνά Γιαννοπούλου του Γρηγορίου, Πρόεδρος.
  • Αντώνης Αρμενόπουλος του Ελευθερίου, Αντιπρόεδρος.
  • Σοφία Χαραλάμπους του Αλεξάνδρου, Γενική Γραμματέας.
  • Μανώλης Παγκαλάκης του Γεωργίου, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
  • Απόστολος Κούτρας του Γεωργίου, Ταμίας.
  • Σοφία Μπαλλή του Ανδρέα, Τακτικό Μέλος.
  • Ελισσάβετ Δομόκτση του Γεωργίου, Τακτικό Μέλος.