Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φοιτητών και Αποφοίτων Δ.Ε.Ο. – Ε.Α.Π.

  • Σπυρίδωνας Καραντζάς του Παναγιώτη, Πρόεδρος.
  • Σωτήριος Κολοσκόπης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος.
  • Ιωάννα Κηρύκου του Μηνά κάτοικος, Γενική Γραμματέας.
  • Χαρούλα Βολονάση του Ανδρομέγα , Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας.
  • Αντωνία Κόκκορη του Νικολάου, Ταμίας.
  • Απόστολος Πυττερός του Γεωργίου, Μέλος.
  • Δημήτριος Κατρακάζης του, Μέλος.
  • Δήμητρα Θεοφιλίδου του Παναγιώτη , Αναπληρωματικό Μέλος.
  • Ευαγγελία Δουγέκου του Θεοφάνη, Αναπληρωματικό Μέλος.