Σύντομο Ιστορικό

Η διαδρομή μας

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ήταν και είναι το μεγαλύτερο τμήμα σε φοιτητές και έως τώρα αποφοίτους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.).

Το 2002 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΑΠ (ΠΑΣΥΦ-ΔΕΟ/ΕΑΠ).

Ο σύλλογος πρωτοστάτησε με σημαντικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις  στις εκάστοτε διοικήσεις του ΕΑΠ, συμβάλλοντας τα μέγιστα τόσο στην αναβάθμιση του πτυχίου όσο και σε πολλές θετικές αποφάσεις υπέρ των φοιτητών και αποφοίτων της Δ.Ε.Ο.