Επιστολή απάντησης του Προέδρου της Επιτροπής Εξετάσεων του ΕΑΠ στις από 22 & 24 /5/2023 επιστολές του συλλόγου