Επιστολή ΠΑΣΥΦΔΕΟ για Τελικές Εξετάσεις και Προτάσεις για το Νέο Ακαδημαϊκό Έτος