Ευγενική Υπενθύμιση στα μέλη μας – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση