Πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. 30-9-2023

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ- 30-9-2023
Δείτε εδώ το πρακτικό συνεδρίασης που αφορά αιτήματα των φοιτητών


Previous: