Πρακτικό Συνάντησης με Πρόεδρο ΕΑΠ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το Πρακτικό Συνάντησης της 29/3/2023 των μελών του Δ.Σ. με τον Πρόεδρο του ΕΑΠ, κ. Ι. Καλαβρουζιώτη:

praktiko-syn-pro-2023-03

Previous: