Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου στις 11 Ιουνίου 2023

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση των αποφάσεων της έκτακτης ΓΣ την 11-6-2023

Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Previous: