Πρακτικό ΔΣ 31-5-2023 για τη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πλήρες Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου της 31/5/2023

Πρακτικό ΔΣ – 31-5-2023

Previous: