,

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου στις 11 Ιουνίου 2023

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πρακτικό της  έκτακτης ΓΣ την 11-6-2023

Πρακτικά 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Previous: